W dniu 18.06.2019 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej organizację antykomunistyczną „Wolny Orzeł Polski”.

    Uroczystość została zorganizowana przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Burmistrza Goniądza oraz Dyrektora ZS-P w Goniądzu.

    W intencji członków organizacji i ich rodzin oraz młodzieży goniądzkiej w kościele parafialnym pw. Św. Agnieszki w Goniądzu ks. Grzegorz Pigiel odprawił mszę świętą.

Organizacja „Wolny Orzeł Polski” działała od czerwca 1953 r. do maja 1954 r.
Powstała z inicjatywy uczniów szkoły ogólnokształcącej w  Goniądzu: Kazimierza Karłowskiego, Liberta Potockiego, Edmunda Skubicha, Zdzisława Szwarca, Eugeniusza Śliwińskiego. Głównym celem organizacji była działalność propagandowa o wydźwięku antykomunistycznym, która polegała na opracowywaniu i rozpowszechnianiu ulotek antypaństwowych, antysocjalistycznych  i godzących  w tzw. przyjaźń polsko-radziecką. 

Jej działalność poprzedziła organizacja „Wiara”, istniejąca wcześniej  w Goniądzu (od 25 lutego 1950 roku do 3 marca 1950 roku). Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku wyrokiem z 20 sierpnia 1954 r. skazał uczestników organizacji „Wolny Orzeł Polski”, m.in. ucznia Tadeusza Waśniewskiego na 4 lata więzienia. Był to najwyższy wyrok. Pozostali członkowie grupy otrzymali karę od 1 do 3 lat więzienia.

Galeria