Od października Przedszkole rozpoczęło realizację trzeciego już projektu skierowanego do przedszkolaków. W ramach projektu nasi najmłodsi uczestniczą w zajęciach przyrodniczych, matematycznych, poznają tajniki programowania, doskonalą swoje umiejętności plastyczne i techniczne, rozwijają zainteresowania językiem angielskim. W ramach projektu dzieci wyjadą   do Białowieskiego Parku Narodowego, Grajewa i Białegostoku. Projekt ma również na celu doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez udział w szkoleniach i warsztatach. Zakłada również poprawę bazy dydaktycznej placówki – zakupiono monitor interaktywny, laptop, drukarkę oraz o pomoce dydaktyczne do poszczególnych zajęć.

Galeria