1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Szkoła

Prośba o dofinansowanie zakupu sztandaru dla SP w Goniądzu

Za nami procedury związane z wyborem patrona szkoły. W wyniku głosowania wybrana została osoba Jana Pawła II. W dniu 17 października 2022 roku  zaplanowana została uroczystość nadania szkole imienia wraz z wręczeniem sztandaru. 

W związku z tym, w imieniu społeczności szkolnej zwracamy się z prośbą o finansowe wsparcie, dzięki któremu staniecie się Państwo fundatorami sztandaru. Każda wpłata, nawet niewielkiej kwoty może przyczynić się do pomocy w jego zakupie.

Dlatego prosimy: Rodziców, Absolwentów, Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Goniądzu o pomoc w realizacji tak ważnego dla nas przedsięwzięcia. My ze swej strony zobowiązujemy się do opublikowania na stronie szkoły listy darczyńców wraz z podziękowaniem, a także wpisem do księgi pamiątkowej i na tzw. gwoździu pamiątkowym umieszczonym na drzewcu sztandaru.

Sztandar to znak rozpoznawczy szkoły, towarzyszący jej społeczności w czasie najważniejszych uroczystości szkolnych, lokalnych i państwowych. Symbol jednoczący kolejne pokolenia.


Wierzymy, że Państwa hojność umożliwi zrealizowanie naszego zamysłu i będzie wkładem w tworzenie historii Szkoły. Liczymy również na pomoc w znalezieniu sponsorów, którzy mogliby wspomóc szkołę w tym przedsięwzięciu.


Z poważaniem,

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu

Wpłaty można przekazywać na konto Rady Rodziców
Nr rachunku:   40 8085 0005 0130 0013 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mońkach
Z dopiskiem: „Sztandar”

Życzymy dużo zdrowia i spokoju.