W ramach wsparcia rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Gmina Goniądz otrzymała z Ministerstwa Cyfryzacji laptopy dla 4-klasistów. W Szkole Podstawowej w Goniądzu przekazano na ręce rodziców łącznie 32 laptopy Dell Latitude 3540.

    Laptop dla Ucznia to kolejny element programu cyfryzacji Polski. Już ponad 90 procent szkół ma dostęp do szybkiego łącza dzięki Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Stale rozwijany jest dostęp do bezpłatnych zasobów edukacyjnych zgromadzonych na platformie edukacyjnej OSE IT Szkoła oraz programów edukacyjnych i informacyjnych pomagających nabyć niezbędne kompetencje cyfrowe.

    Uczeń, który rozpoczął klasę IV otrzymał na własność laptopa na podstawie umowy pomiędzy gminą, a rodzicem lub opiekunem prawnym. Co istotne, przez okres 5 lat od otrzymania laptopa, rodzice lub opiekunowie nie będą mogli podjąć żadnych czynności rozporządzających sprzętem (np. sprzedaży, oddania w zastaw itp.). Laptopy posiadają specjalne oznaczenia, które minimalizują ryzyko takich sytuacji.

    Uczniowie klas czwartych Szkoły Podstawowej w Goniądzu rozpoczęli 4 września nowy rozdział w swojej edukacji. Od teraz w nauce będą im pomagać laptopy, co przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych. Sprzęt komputerowy ma pomóc najmłodszym w nauce i rozwijaniu zainteresowań.