1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Szkoła

Pierwsze efekty realizacji projektu „InnoExperiment”

W ramach projektu „InnoExperiment – Innovative Approach to Teaching throught Experiment” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus + realizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Goniądzu 6 nauczycieli Szkoły wraz z nauczycielami ze szkoły partnerskiej Vilniaus Simono Konarskio Gimanzija na Litwie i pracownikami Fundacji Regionalne Centrum Kompetencji w Białymstoku wzięło udział w 5- dniowym szkoleniu w Centrum Badawczym AIJU w Hiszpanii.

Doświadczona kadra AIJU wprowadziła ich w świat technologii informacyjno – komunikacyjnej (TIK), którą wykorzystuje w pracy codziennej. Uczestnicy nabyli dodatkowe kompetencje w jaki sposób wykorzystywać podczas pracy z uczniem nabytą wiedzę tak aby lekcje były bardziej atrakcyjne a wiedza łatwo przyswajalna.

Efektem tygodniowego szkolenia w Hiszpanii było opracowanie i stworzenie wraz z grupą innych uczestników z Litwy, Hiszpanii i Polski głównych założeń projektu, czyli zestawu scenariuszy zajęć dodatkowych z elementami robotyki i programowania.
Działania projektowe mają znaczący wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły, otwarcie na innowacyjne metody nauczania i uatrakcyjnienie procesu nauczania w naszej Szkole. Jest to również podniesienie pozytywnego wizerunku i prestiżu szkoły w środowisku lokalnym.

Nasi nauczyciele prócz intensywnej pracy mieli nieodłączną okazję poznać kulturę, obyczaje, zwiedzić ciekawe miejsca oraz zasmakować przepysznej kuchni hiszpańskiej jak również wymienić się doświadczeniami zawodowymi i nawiązać nowe znajomości.

Galeria