Szkoła stara się stwarzać warunki wszechstronnego rozwoju dziecka, kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę, dlatego naszą placówkę modernizujemy, dostosowujemy do współczesnych wymogów i oczekiwań użytkowników.

    Przestrzeń fizyczna, w której przebiega proces nauczania ma również wpływ na jakość nauki. Sukcesywnie podejmujemy działania poprawiające warunki edukacyjne.

    W tym roku szkolnym najmłodsi uczniowie, po wakacjach wrócili do wyremontowanych klas. Działania modernizacyjne objęły 4 sale lekcyjne: „0”,40,41,42.Wymieniono w nich wykładziny podłogowe, w 3 zainstalowano rolety, wyrównano ściany i  barwnie je pomalowano.

    Ponadto w oddziale przedszkolnym zabudowano rury centralnego ogrzewania, wymieniono instalację elektryczną i założono ledowe lampy oświetleniowe.

    Elementy dekoracyjne w poszczególnych pomieszczeniach zostały zaprojektowane i wykonane przez nauczycieli. Odnowione klasy wspaniale się prezentują, wpływają na miłą atmosferę, sprzyjającą  uczeniu się.

    Korzystną inwestycją okazał się zakup samochodu osobowego Opel Vivaro, z możliwością przewozu 8 osób. Służy on do wyjazdów w celach służbowych, m.in. na konferencje, zawody sportowe, konkursy oraz przewozu materiałów potrzebnych do remontów i prac porządkowych na terenie szkoły i przedszkola.

    Ważnym aspektem, bez którego niemożliwe byłoby zrealizowanie podjętych działań jest zaangażowanie Pana Burmistrza i Rady Miejskiej w Goniądzu. Korzystniejsze warunki pracy niewątpliwie podnoszą efektywność dydaktyczną i wychowawczą szkoły.

Galeria