1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Szkoła

Los Nauczycielos – dobry kierunek zmian

NOWE METODY I TECHNIKI PRACY NA ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM
W GONIĄDZU

Pod takim hasłem zakończył się trwający 12 miesięcy projekt „Los Nauczycielos – dobry kierunek zmian” realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Goniądzu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu PO WER Erasmus+ w sektorze Mobilność kadry edukacyjnej. W projekcie wzięło udział 6 nauczycieli, którzy wyjechali w styczniu 2020 r. do Hiszpanii na szkolenie typu Job Shadowing. Mieli tam możliwości obserwacji pracy swoich kolegów i koleżanek z tożsamych szkół hiszpańskich przez 10 dni. Nauczyciele poznawali hiszpański system edukacyjny, szereg innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych pobudzających kreatywność uczniów oraz zachęcających ich do nauki. Nauczyciele przekonali się jak bardzo jest ważne indywidualne podejście do ucznia i spersonalizowanie ścieżki nauczania.

Przy okazji mieli niebywałą możliwość poznania pięknych regionów Hiszpanii tj.: Walencja i Alicante, zwiedzenia zabytków, zasmakowania kuchni hiszpańskiej, obserwacji kultury i panujących zwyczajów. Są to niewątpliwie niezapomniane przeżycia, którymi uczestnicy wyjazdu mogli się podzielić ze swoim kolegami i koleżankami po powrocie a tym samym zachęcić ich do wzięcia udziału w tego typu projektach w przyszłości.

Gratulujemy Panu Mirosławowi Sobczykowi – dyrektorowi szkoły, który nieustannie motywuje grono pedagogiczne do podejmowania nowych wyzwań, aby oferta edukacyjna szkoły była atrakcyjna i sprzyjała rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji zawodowych nauczycieli.