Zespół Szkolno – Przedszkolny w Goniądzu z kolejnym projektem, tym razem w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Czeska wyprawa, to ważna sprawa” w kwocie 78.284,00 złotych. Przygotowując wniosek do projektu nawiązana została współpraca z Zaklani Skola Korenskeho w Pradze, tam też przewidziany jest pobyt grupy 16 uczniów i dwóch opiekunów. Uczniowie spotykać się będą ze swoimi rówieśnikami, będą uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, poznają organizację nauczania, a także formy spędzania czasu wolnego. Wizyta planowana jest w miesiącu październiku 2021 roku.