• 6 czerwca 2020
  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Kultura

"Świecie nasz" - podziękowanie za ratunek Biebrzańskiego PN

    W kwietniu 2020 roku w wyniku tygodniowego pożaru spłonęło ponad 5 tys. ha Biebrzańskiego Parku Narodowego, zielonego serca Polski. W działaniach gaśniczych wzięło udział ponad 1500 strażaków i wiele tysięcy ludzi dobrej woli. Na konto Biebrzańskiego Parku Narodowego wpłynęły ponad 3 mln złotych od ofiarodawców z całego świata. Zespół Wokalny „Nadbiebrzańskie Nutki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu nad Biebrzą składa tym wszystkim ludziom o wielkich sercach podziękowania za każdą okazaną pomoc. „Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni!”.

„Nadbiebrzańskie Nutki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądz

„Świecie nasz”
muz. Jan Kanty Pawluśkiewicz
sł. Marek Grechuta
akompaniament – Michał Kamiński
opracowanie, opieka artystyczna i montaż – Agnieszka Panas
zdjęcia – Marek Nowicki
Goniądz 2020

Utwór dostępny pod poniższym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=2S75qAiWg98