1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Kultura

Konkurs na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Woj. Podlaskiego 2022

Już kolejny raz zarząd województwa zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy. Jego zwycięzca, w kategorii tradycyjny wieniec, będzie reprezentował Podlaskie podczas tegorocznych Dożynek Prezydenckich.

Zadanie konkursowe, do którego mogą przystąpić społeczności z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z Podlaskiego, polega na przygotowaniu wieńca dożynkowego do jednej bądź dwóch kategorii: tradycyjny oraz współczesny wieniec dożynkowy.

Konkursowe prace będą oceniane przez specjalnie do tego celu powołaną komisję podczas Dożynek Wojewódzkich w Ciechanowcu 14 sierpnia br. w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka.

– Wieńce dożynkowe to niezwykle ważny element naszej kultury, ściśle powiązany
z wartościami i historią lokalnych społeczności – mówił wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz. – To przede wszystkim symboliczne podziękowanie Bogu za zebrane plony, ale także propagowanie tradycji, zwyczajów i wzmacnianie tożsamości mieszkańców naszego województwa. Wieńce z Podlaskiego od lat wzbudzają zachwyt na Dożynkach Prezydenckich, mam nadzieję, że podobnie będzie także w tym roku  – zachęcał do udziału w konkursie.

Samorząd województwa ufunduje nagrody laureatom I, II i III miejsca oraz dwa wyróżnienia w każdej z konkursowych kategorii.

Zgłosić się do konkursu należy poprzez wypełnienie karty zgłoszenia uczestnictwa i przesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

z dopiskiem:  Wojewódzki Konkurs na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Województwa Podlaskiego”.

Szczegóły, karta zgłoszenia i regulamin konkursu – w załącznikach.