• 2 lipca 2020
  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Zawiadomienie o nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Goniądzu

ZAWIADOMIENIE

    Zawiadamiam, iż na wniosek Burmistrza Goniądza z dnia 24 stycznia 2020 r. ,złożony w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym , zwołana zostaje nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Goniądzu, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. , o godz. 10.00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020 – 2034.
  4. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał zostaną przekazane w dniu sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak

Transmisja online odbędzie się w serwisie YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCEyzspTJiPLQC70W1iK2P1g