1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Zawiadomienie o LXII Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu

Goniądz, dnia 4 stycznia 2024 r.

Szanowni Państwo

    Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023,  poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LXII Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień 12 stycznia 2024 r. (piątek), na którą serdecznie zapraszam.

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 11.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu LXI sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2023-2035.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goniądz.  
 8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak

Transmisja online odbędzie się w serwisie YouTube: https://yt.goniadz.pl