Mieszkańcy miejscowości:

Goniądz, Szafranki, Łazy, Dawidowizna i Doły


Szanowni Państwo,

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu informuje, iż Państwowy Inspektor Sanitarny w Mońkach stwierdził ponadnormatywną ilość bakterii z grupy coli (jtk) w 100 ml wody.

Komunikat nr 6/2022 z dnia 16.11.2022 r. informuje, iż woda z wodociągu w Goniądzu nie spełnia norm do spożycia przez ludzi, także po przegotowaniu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)).

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu dostarczy zastępcze źródło wody pitnej do sołtysów miejscowości Szafranki, Łazy, Doły, Dawidowizna oraz w mieście Goniądz (ul. Różana - przy Przedszkolu, w Parku Miejskim - przy przystanku PKS i przy Green Velo - ul. Kościuszki).

Woda z przedmiotowego wodociągu może być używana do prac porządkowych (np. mycie podłóg) i spłukiwanie toalet.

Obecnie trwają intensywne prace dezynfekcyjne wodociągu i urządzeń do uzdatniania wody mające na celu przywrócenie prawidłowej jakości wody dostarczanej odbiorcom sieci wodociągowej.

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu poinformuje o przywróceniu właściwych parametrów jakościowych wody.

W załączniku został przedstawiony komunikat oraz ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu

 

Załączniki

1. Ocena nr HK-52/2021 jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Goniądzu.
2. KOMUNIKAT nr 6/2022 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Goniądzu