1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Zastępcze źródło wody dla mieszkańców miejscowości: Białosuknia, Klewianka, Piwowary, Krzecze, Smogorówka Dolistowska, Smogorówk

Mieszkańcy miejscowości:

Białosuknia, Klewianka, Piwowary, Krzecze, Smogorówka Dolistowska, Smogorówka Goniądzka, Wroceń

Szanowni Państwo,

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu informuje, iż podczas monitorowania jakości wody pitnej wspólnie z Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Mońkach stwierdziliśmy ponadnormatywną ilość bakterii z grupy coli (jtk) w 100 ml wody.

Decyzją Sanepidu nr 29/HK/D-5/21 z dnia 15.06.2021 r. oraz 30/HK/D-6/21 z dnia 15.06.2021 r. informujemy, iż woda z wodociągów w Białosukni i Wroceniu

nie spełnia norm do spożycia przez ludzi, także po przegotowaniu

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)).

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu dostarczy zastępcze źródło wody pitnej do sołtysów miejscowości Białosuknia, Klewianka, Piwowary, Krzecze, Smogorówka Dolistowska, Smogorówka Goniądzka, Wroceń. oraz zostaną rozstawione beczki z wodą w trzech punktach:

  • Białosuknia: przy starej mleczarni,
  • Wroceń: przy starej mleczarni,
  • Klewianka u Pani Sołtys.

Woda z przedmiotowych wodociągów może być używana do prac porządkowych (np. mycie podłóg) i spłukiwanie toalet.

Obecnie trwają intensywne prace dezynfekcyjne wodociągu i urządzeń do uzdatniania wody mające na celu przywrócenie prawidłowej jakości wody dostarczanej odbiorcom sieci wodociągowej.

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu poinformuje o przywróceniu właściwych parametrów jakościowych wody.

W załączniku zostały przedstawione decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

Zakład Usług Komunalnych

w Goniądzu