Zarządzenie nr  6/2023

Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu

z dnia 30.10.2023 r.

w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2023 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r. – tj. innym dniu niż niedziela.

 

§ 1

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2023 r., poz. 1465 t.j.) zarządza się co następuje:

  1. ustala się dzień 10 listopada 2023 r. dniem wolnym od pracy w Zakładzie Usług Komunalnych w Goniądzu w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r. 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu
Mariusz Zawadzki