1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu

Goniądz, dnia 22 września 2020 r.


Szanowni Państwo

    Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) zwołuję XXIV Sesję Rady Miejskiej w Goniądzu na dzień 30 września 2020 r. (środa), na którą serdecznie zapraszam.

Miejscem obrad jest sala Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 11.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXIII Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na remont drogi powiatowej Nr 1417B na odcinku Kosiorki-Doły-Goniądz.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia  przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Goniądz, udostępnianych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goniądza.
 10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak

 

Transmisja online odbędzie się w serwisie YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCEyzspTJiPLQC70W1iK2P1g