1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Zaproszenie na szkolenie z możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe na założenie lub rozwijanie działalności gospodarczej

    Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański organizuje w dniu 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) szkolenie z możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe na założenie lub rozwijanie działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia finansowego z Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich zapraszamy do biura LGD w Suchowoli, Plac Kościuszki 21.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański: www.biebrza-leader.pl bądź pod numer telefonu 85 712 83 07.

PROGRAM SZKOLENIA

w zakresie zakładania i rozwijania działalności gospodarczej

realizowanego w ramach projektu nr RPPD.09.01.00-20-0561/20 pt.: „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański na 2021 rok” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Miejsce i termin:

29.11.2021 r. – biuro Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, Plac Kościuszki 21, Suchowola

Program:

 

godziny

tematyka

10.00-12.00

Zakładanie działalności gospodarczej:

Omówienie zasad ubiegania się o środki w ramach planowanego konkursu

Omówienie lokalnych kryteriów wyboru operacji

Przedstawienie zobowiązań beneficjenta wynikających z umowy o przyznaniu pomocy

Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

12.00-14.00

Rozwijanie działalności gospodarczej:

Omówienie zasad ubiegania się o środki w ramach planowanego konkursu

Omówienie lokalnych kryteriów wyboru operacji

Przedstawienie zobowiązań beneficjenta wynikających z umowy o przyznaniu pomocy

Dyskusja i odpowiedzi na pytania.

 

Z uwagi na obowiązujące zasady bezpieczeństwa w związku z trwającą pandemią koronawirusa prosimy wszystkich uczestników o zabranie maseczek.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański: tel. 85 712 83 07.

Załącznik:

Formularz zgloszeniowy 29.11.2021.doc