1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjno-informacyjne

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE KONSULTACYJNO - INFORMACYJNE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA DIAGNOZY SPOŁECZNEJ DO STRATEGII ROZWOJU GMINY GONIĄDZ
NA LATA 2022-2027 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Goniądz na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030, Burmistrz Goniądza zaprasza na spotkanie konsultacyjno - informacyjne w środę 6 lipca 2022 r. o godz. 19.30. Spotkanie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu, ul. Stary Rynek 23 (sala widowiskowa).

Spotkanie dotyczyć będzie opracowania diagnozy społecznej do Strategii, a także będzie okazją do wysłuchania postulatów mieszkańców, reprezentantów organizacji pozarządowych, przedstawicieli grup zawodowych i rolników w kwestii planów inwestycyjnych zakładanych w Strategii Rozwoju Gminy Goniądz.

Na  spotkaniu zostaną przedstawione założenia inwestycyjne Gminy Goniądz na lata 2022-2030  wraz z zaproszeniem do debaty publicznej. Po debacie można będzie zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące nie tylko sfery inwestycyjnej, ale też sfery społecznej, kulturalnej,
czy oświatowej, jak również ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie i prosimy o aktywne uczestnictwo mieszkańców, bowiem tworząc tak istotny dokument programowy, zależy nam na uwzględnieniu uwag i wniosków mieszkańców naszej gminy oraz przeprowadzenie szerokiej konsultacji przy tworzeniu dokumentów strategicznych Gminy Goniądz.