1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Zaproszenie na spotkanie dot. Studium

Gmina Goniądz kończy niebawem prace nad jednym z najważniejszych dokumentów planistycznych na poziomie lokalnym, gminnym: nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Goniądz. Po przeprowadzonych uzgodnieniach z licznymi organami, po zaopiniowaniu projektu dokumentu przez m.in. Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Sanepid, przyszła pora na wyłożenie do publicznego wglądu projektu dokumentu z jego załącznikami.

Pełna dokumentacja dostępna jest pod linkiem:
http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl/konsultacjespoleczne/obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-i-gminy-goniadz-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko.html 

Choć dokumentacja może wydawać się obszerna i zawiła, to najważniejszy motyw przewodni wprowadzanych zmian obowiązującego Studium... dotyczy aktualizacji ustaleń dotyczących wyznaczenia obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. 

Niezwykle ważnym elementem trwającej procedury jest publiczna konsultacja z mieszkańcami gminy, a zwłaszcza z tymi, którzy w ostatnich latach wnioskowali o zmiany przeznaczenia swoich nieruchomości, tak by możliwe było tam lokalizowanie instalacji OZE, w szczególności instalacji fotowoltaicznych.

W związku z tym, Burmistrz Goniądza zaprasza serdecznie wszystkich zainteresowanych mieszkańców na publiczną dyskusję nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Goniądz, która odbędzie się w dniu 28 marca 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu (sala widowiskowa), ul. Stary Rynek 23 o godzinie 10.00. na spotkaniu obecna będzie również pani mgr inż. arch. Katarzyna Jabłońska - główny projektant zespołu autorskiego opracowanej zmiany Studium.

Załącznik: Obwieszczenie_o_wylozeniu_do_publicznego_wgladu_projektu_zmiany_studium.pdf