Zapraszamy  mieszkańców Gminy Goniądz zainteresowanych programem

Czyste Powietrze na kolejne spotkanie dot. zasad programu. Spotkanie odbędzie się

10 lutego 2023 r. od godziny 9:00 w Urzędzie Miejskim w Goniądzu pok. 4