Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/wspolnie-uczcijmy-101-rocznice-odzyskania-niepodleglosci-przez-polske