Gmina Goniądz pomoże rządowi w zaopatrzeniu mieszkańców w węgiel. Umożliwia to tzw. ustawa węglowa, którą 2 listopada podpisał Prezydent RP. 

Uchwalone przepisy umożliwiają włączenie się samorządów w proces zakupu, dystrybucji i sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach. Podpisanej 2 listopada przez Prezydenta RP ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych towarzyszą rozporządzenia – w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego oraz w sprawie ilości paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego. Ustawa opublikowana została w Dzienniku Ustaw pod poz. 2236 i weszła w życie 3 listopada.

Mieszkańcy Gminy Goniądz od czwartku (10 listopada) mogą składać Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego.

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 r. Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu.

Wniosek o preferencyjny zakup węgla złożyć można w następujący sposób:

– pisemnie w Zakładzie Usług Komunalnych w Goniądzu przy ul. Kościuszki 21

– elektronicznie na adres zuk@goniadz.pl (wówczas wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym).

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie pod numerem: 85 738 08 46

 Uwaga!

Wcześniejsze złożenie przez mieszkańców deklaracji zapotrzebowania na węgiel w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Warunkiem koniecznym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest konieczność złożenia wniosku i przejścia jego poprawnej weryfikacji.

Załącznik: Wniosek preferencyjny zakup węgla.pdf