1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych

    Ochotnicze Straże Pożarne zrealizowały zadanie pt.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej właczonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”, dofinansowanego ze środków Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz środków Gminy Goniądz.

    Ochotnicza Straż Pożarna w Downarach zakupiła 2 kpl. ubrań bojowych. Ochotnicza Straż Pożarna w Goniądzu pozyskane środki finansowe z dotacji przeznaczyła na zakup i montaż dwóch bram wjazdowych do stanowisk garażowych.

    Strażacy ochotnicy z OSP w Goniądzu oraz pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu, dodatkowo wykonali prace polegające na obniżeniu stanowiska garażowego, dzięki temu Ochotnicza Straż Pożarna w Goniądzu, będzie mogła w najbliższym czasie wymienić samochód pożarniczy.

    W związku z powyższym dziękuję wszystkim tym, którzy brali czynny udział w realizacji w/w przedsięwzięcia, a wszczególności druhom z OSP w Goniądzu oraz firmie Szar-Bud Szczepan Sawicki.

    Wartość otrzymanych dotacji przez OSP w Goniądzu: ze środków KGPSP - 17000,00 zł, ze środków Gminy Goniądz - 900,00 zł; przez OSP w Downarach ze środków KGPSP - 4950,00 zł, ze środków Gminy Goniądz - 2250,00 zł.

Burmistrz Goniądza
Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Galeria