1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 13 października 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2021– 2035.
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  • w sprawie zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Goniądzu.

 

Galeria