1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 24 sierpnia 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się XXXV Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania Gminie Jaświły zadań Gminy Goniądz z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
  • w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2021– 2035.

 

Galeria