1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 28 lipca 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2021– 2035
  • w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Goniądz i jednostek organizacyjnych Gminy Goniądz z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
  • w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
  • w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goniądz

 

Galeria