1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 16 czerwca 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na budowę chodnika położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 2622B ulicy Konstytucji 3 Maja w Goniądzu.
 • w sprawie udzielenia Burmistrzowi Goniądza wotum zaufania.
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Goniądz za rok 2020.
 • w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goniądza za rok 2020.
 • w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do samorządu mieszkańców Sołectwa Uścianek.
 • w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Biom Trans.

Przedstawiono:

 • Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 • Raport o stanie gminy za 2020 rok
 • Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz  na lata 2019 – 2020 z perspektywą do roku 2024.

 

Galeria