1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 5 maja 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na budowę chodnika położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1849 B w miejscowości Klewianka Gmina Goniądz.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na remont chodnika położonego w ciągu drogi  powiatowej Nr 1799 B w miejscowości Płochowo Gmina Goniądz.
 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu.
 • w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata  2021 – 2023.
 • w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 • w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
 • w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goniądz.

Przedstawiono:

 • Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 • Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu za 2020 rok.
 • Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok.
 • Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Goniądzu za rok 2020.

 

Galeria