1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

XXX Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 24 lutego 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się XXX Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
  • w sprawie rozpatrzenia petycji.
  • w sprawie rozpatrzenia petycji.
  • w sprawie rozpatrzenia petycji.
  • w sprawie rozpatrzenia wniosku.
  • w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goniądz na 2021 rok.”
  • w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goniądz.
  • w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Goniądz, udostępnianych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

 

Galeria