1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 29 grudnia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
  • w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.
  • w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2021 - 2035.
  • sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

Galeria