1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 18 grudnia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

  •  w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
  • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
  • w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe.
  • w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu.

 

Galeria