1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

XXV Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 21 października 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się XXV Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020 – 2035.
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od roku 2021.
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goniądza.

Galeria