1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 28 stycznia 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się XXIX Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2021– 2035.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz-Downary Plac na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 670 w m. Goniądz o długości 1000,00 m”.
 • w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Goniądzu na 2021 rok.
 • w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goniądzu na 2021 rok.
 • w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Goniądzu na 2021 rok.
 • w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Goniądzu na 2021 rok.
 • w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Goniądzu na 2021 rok.
 • w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji ds. Budżetu Rady Miejskiej w Goniądzu na 2021 rok.

 

Galeria