1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 30 września 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na remont drogi powiatowej Nr 1417B na odcinku Kosiorki-Doły-Goniądz
  • w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
  • w sprawie określenia  przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Goniądz, udostępnianych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goniądza.

Wszyscy zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego dr Tadeusza Waśniewskiego, współorganizatora młodzieżowej organizacji niepodległościowej "Wolny Orzeł Polski".Galeria