1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 27 sierpnia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  • w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020 – 2034.
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz-Downary Plac na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 670 w m. Goniądz o długości 1000,00 m”.
  • w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Szkole Podstawowej w Goniądzu.
  • w sprawie ustalenia określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Goniądz, udostępnianych dla Operatora i Przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
  • w sprawie przystąpienia Gminy Goniądz do Porozumienia Terytorialnego "Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny" oraz upoważnienia Burmistrza Goniądza do zawarcia porozumienia.

Galeria