• 5 sierpnia 2020
  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

XXII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 17 lipca 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się XXII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
  • w sprawie udzielenia Burmistrzowi Goniądza wotum zaufania.
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Goniądz za rok 2019.
  • w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goniądza za rok 2019.
  • w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego

Transmisja z obrad dostępna jest pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=siln6-FFU1E

Galeria