• 5 sierpnia 2020
  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

XXI Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 20 czerwca 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się XXI Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020 – 2034.
  • zmieniającej uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
  • w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Szkole Podstawowej w Goniądzu
  • zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goniądz.

Przedstawiono raport o stanie Gminy Goniądz za rok 2019.

Galeria