• 2 lipca 2020
 1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

XVI Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 24 stycznia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się XVI Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

 • w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 • w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goniądz.
 • w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Szkole Podstawowej w Goniądzu.
 • w sprawie utworzenia Świetlic Wiejskich.
 • w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Goniądzu na 2020 rok.
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goniądzu na 2020 rok.
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. skarg, wniosków i petycji na 2020 rok.
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Goniądzu na 2020 rok.
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Goniądzu na 2020 rok.
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do spraw Społecznych Rady Miejskiej w Goniądzu na 2020 rok.

Galeria