1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

XV Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 30 grudnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się XV Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem 2019 roku.
  • w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
  • w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2020 – 2034.
  • w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 zbiorowego odprowadzenia ścieków z gospodarstw domowych.
  • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
  • w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Galeria