Dnia 30 listopada 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się XLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2022-2035.

 

 

Galeria