1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 22 czerwca 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się XLIV Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
  • w sprawie udzielenia Burmistrzowi Goniądza wotum zaufania.
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Goniądz za rok 2021.
  • w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goniądza za rok 2021.
  • w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.
  • zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Świetlic Wiejskich.

 

Galeria