1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 24 maja 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się XLIII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2022-2035.
  • w sprawie zarządzenia poboru niektórych należności w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
  • w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Goniądz.
  • w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Goniądza.

 

Galeria