1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

XLII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 26 kwietnia 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się XLII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2022-2035.
  • w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w Sołectwie Owieczki.
  • w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Goniądz w Lokalnej Grupie Działania – Fundusz Biebrzański z siedzibą w Suchowoli w okresie programowania 2021 – 2027.
  • w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Goniądz.
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Podlaskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Goniądz na lata 2022 – 2026.

 

Galeria