1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

XIII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 6 listopada 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się XIII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  • w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2019 – 2034.
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od roku 2020.
  • w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m³ zbiorowego odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych.
  • w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Link do transmisji z obrad sesji: https://www.youtube.com/watch?v=WJ7q1m930YY

Galeria