• 29 lutego 2020
  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

XI Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 12 września 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się XI Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  • w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2019 – 2034.
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 1848 B w miejscowości Piwowary Gmina Goniądz”
  • w sprawie zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Goniądzu.
  • w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Goniądzu wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu.
  • w sprawie zmiany uchwały nr XLI/236/09 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 09 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Szkołach Podstawowych oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym na terenie gminy Goniądz.

Link do transmisji z obrad sesji: https://www.youtube.com/watch?v=My8Rs_qJdzw

Galeria