• 29 lutego 2020
 1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

X Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 31 lipca 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się X Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 • w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2019 – 2034.
 • zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2628 B ulica Jagiellońska w Goniądzu”.
 • w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Rajgród o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Goniądz i będących w zarządzie Nadleśnictwa Rajgród.
 • w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu „Senior+” w Gminie Goniądz.
 • w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego budowy drogi ekspresowej Nr S 16 na odcinku Ełk – Knyszyn.
 • zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goniądzu.
 • zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Galeria