1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Goniądz

Pół miliona złotych – dokładnie taka okrągła kwota trafi do Gminy Goniądz w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W pierwszym naborze wniosków, który trwał do końca września br., Gmina Goniądz uzyskała pozytywną ocenę złożonego wniosku i środki na sfinansowanie inwestycji pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Goniądz”.

Planowane zadanie polegające na wymianie starych opraw oświetleniowych na nowe typu LED, będzie idealnym uzupełnieniem trwających obecnie prac związanych z modernizacją oświetlenia na terenie wiejskim gminy. Inwestycja przyniesie realne oszczędności w budżecie (mniejszy pobór energii, mniejsze koszty konserwacji starych lamp), pozwoli na oszczędności nieodnawialnej energii pierwotnej i redukcję tzw. niskiej emisji, ale przede wszystkim rezultatem będzie poprawa jakości życia mieszkańców, ich komfortu i bezpieczeństwa.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały zmniejszone przez pandemię. Głównym celem programu jest wsparcie w walce z ekonomicznymi skutkami Covid19. W powiecie monieckim, poza gminą Goniądz, środki udało się pozyskać jeszcze dwóm samorządom: gminie Jaświły i Trzcianne.

Link do informacji Wojewody Podlaskiego: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych