W poniedziałkowe popołudnie 20 lutego 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się konferencja prasowa z Sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera Rady Ministrow – panem Adamem Andruszkiewiczem. Spotkanie poświęcono podsumowaniu konkursu prowadzonego przez Ministra Cyfryzacji na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na doposażeniu stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów.

Gmina Goniądz złożyła 3 wnioski na doposażenie w laptopy trzech istniejących na terenie gminy Klubów Senior+ i może pochwalić się najwyższym pozyskanym dofinansowaniem w ramach rządowych programów dotyczących wsparcia cyfrowego seniorów. Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Piasecznej otrzymało 20 000 zł na zakup 6 laptopów. W ramach rządowego wsparcia możliwe było także doposażenie placówek Klub Senior+ w Klewiance, Białosukni i Osowcu – w tych trzech podlaskich miejscowościach zakupiono łącznie 15 laptopów za kwotę 60 000 zł. Pozyskane środki stanowiły 100% dofinansowania, w projektach nie był wymagany udział środków własnych gminy.

W spotkaniu z ministrem Andruszkiewiczem uczestniczyli seniorzy z wyżej wymienionych klubów seniora oraz przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich w Wólce Piasecznej.

 

Informacja prasowa:
https://wspolczesna.pl/w-goniadzu-minister-adam-andruszkiewicz-podsumowal-tysiace-zlotych-dotacji-na-wsparcie-cyfrowe-seniorow/ar/c1-17306915

Galeria