1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Województwo Podlaskie wspiera zakup sprzętu dla OSP w Goniądzu

    W dniu 18 lipca 2022 r. Burmistrz Goniądza - Grzegorz Andrzej Dudkiewicz podpisał umowę z Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Wicemarszałków Województwa Podlaskiego - Pana Sebastiana Łukasiewicza oraz Pana Marka Olbrysia, w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu,  w wysokości 24000,00 zł.

    Zgodnie z umową Gmina Goniądz zakupiła czujnik wielogazowy oraz wykonano remont autopompy znajdującej się na samochodzie  JELCZ. Koszt remontu autopompy oraz zakupu czujnika wielogazowego wyniósł 25000,00 zł.

    Środki finansowe na remont autopompy oraz zakup czujnika wielogazowego w kwocie: 24000,00 zł pochodzą ze środków Województwa Podlaskiego i opłacono z dotacji Województwa Podlaskiego, w kwocie 1000,00 zł pochodzą z budżetu Gminy Goniądz.

Galeria