1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Województwo Podlaskie wspiera zakup sprzętu dla OSP w Goniądzu

    Zgodnie z umową dotacji Nr DIT-I.3031.75.2020 z dnia 14.07.2020 r. przeznaczonej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Gmina Goniądz zakupiła: ubranie specjalne 14 kpl., ubranie koszarowe 12 kpl., buty specjalne sznurowane 12 par. Wartość otrzymanej dotacji ze środków Województwa Podlaskiego wyniosła 42000,00 zł.

Umundurowanie bojowe, zostało zakupione dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu. 

Środki finansowe w kwocie 42000,00 zł pochodzą ze środków Województwa Podlaskiego i opłacono z dotacji Województwa Podlaskiego.

Zakup został sfinansowany w części z dotacji Województwa Podlaskiego, a w części ze środków własnych Gminy Goniądz.

Całkowita wartość zakupionego sprzętu ratowniczo-gaśniczego wyniosła 42002,00 zł.

Galeria